บ้านประสุข


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       มีตำนานเล่าขานกันว่า มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ที่วัดบ้านประสุข อยู่ ๆ องค์พระก็หายไป แล้วต่อมาก็ปรากฎองค์ขึ้นในวันสำคัญ เช่น วันเข้าพรรษา ชาวบ้านจึงเรียกว่า "พระฮุก" ต่อมาเลยเรียกว่า "ประสุข" และตั้งชื่อว่าเป็น "หมู่บ้านประสุข" เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบลประสุข อำเภอชุมพวง นครราชสีมา. สืบค้นข้อมูลจาก http://www.thaitambon.com/tambon/301702