ตำบลสาหร่าย


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เดิมชื่อ "บ้านสาหร่าย" เนื่องจากมีหนองน้ำ และมีสาหร่ายอยู่จำนวนมาก จึงได้ตั้งชื่อเป็น "ตำบลสาหร่าย" มาจนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลสาหร่าย อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบลสาหร่าย อำเภอชุมพวง นครราชสีมา. สืบค้นข้อมูลจาก http://www.thaitambon.com/tambon/301704