ตำบลโนนยอ


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ที่เรียกว่า "โนนยอ" เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่สมัยก่อนมีต้นยอขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงใช้ตั้งชื่อเป็นหมู่บ้านและตำบลต่อมา

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง นครราชสีมา. สืบค้นจาก http://www.thaitambon.com/tambon/301717