ตำบลหนองค่าย


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       "หนองค่าย" แต่ก่อนพื้นที่ของหมู่บ้านนี้มีคันดินกั้นระหว่างหมู่บ้านหนองค่าย กับ บ้านโนนกลางมีลักษณะคล้ายกับค่ายทหารเลยเรียกชื่อตรงกับหนองน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน และตำบลหนองค่าย

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย นครราชสีมา. สืบค้นจาก http://www.thaitambon.com/tambon/301308