ตำบลกลางดง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เนื่องจากพื้นที่มีลักษณะเป็นภูเขาและที่ราบสูงที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ สัตว์ต่าง ๆ มากมาย และไข้มาเลเรีย หากใครผ่านมาน้อยคนนักที่จะได้กลับออกไป จนได้รับขนานนามว่า "ดงพญาไฟ" ต่อมาในปี พ.ศ. 2434 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างทางรถไฟ สายตะวันออกเฉียงเหนือสายแรกผ่านดงพญาไฟ และโปรดเกล้าให้เปลี่ยนชื่อจากดงพญาไฟเป็นดงพญาเย็น ต่อมาผู้คนอพยพเข้ามาทำมาหากินและตั้งรกราก ก่อนได้รับการยกฐานะให้เป็นตำบลกลางดง

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง นครราชสีมา. สืบค้นจาก http://www.thaitambon.com/tambon/302102