ตำบลขนงพระ


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ก่อนปี พ.ศ. 2417 มีกลุ่มคนกอพยพมาจากจังหวันครนายก มาตั้งหมู่บ้าน และสร้างสำนักสงฆ์ ริมลำน้ำตะคอง โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้นำ และเป็นที่เคารพนับถือ เมื่อมรณะภาพลงประชาชนได้เผาศพตามประเพณี แต่บริเวณใบหน้า และคิ้วไฟไม่ไหม้ จึงเรียกขานว่า ขนงพระ แปลว่า "คิ้วพระ"

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง นครราชสีมา. สืบค้นจาก http://www.thaitambon.com/tambon/302107