ตำบลวังไทร


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เดิมหมู่บ้านวังไทรจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง และบริเวณต้นไม้เป็นวังน้ำไม่เคยแห้ง ชาวบ้านจึงใช้ต้นไทร ตั้งชื่อเป็นหมู่บ้าน "วังไทร"

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง นครราชสีมา. สืบค้นข้อมูลตาก http://www.thaitambon.com/tambon/302111