ตำบลพังเทียม


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เนื่องจากมีลักษณะเป็นวังขนาดใหญ่ เมื่อมีคนเดินทางผ่านก็จะหยุดพัก นอกจากนี้จะมีการเดินทางของโขลงช้างเป็นประจำ ชาวบ้านจึงใช้ชื่อว่า "บ้านวังเทียม" ต่อมาเพี้ยนเป็น "พังเทียม" มาจนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ นครราชสีมา. สืบค้นจาก http://www.thaitambon.com/tambon/302803