ตำบลนิคมสร้างตนเอง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เดิมเป็นป่าเสื่อมสภาพที่กรมประชาสงเคราะห์ ทำปฎิรูปที่ดินจัดสรรให้ผู้ยากจนไม่มีที่ทำกินจัดจองครอบครัวละ 24 ไร่

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย นครราชสีมา. สืบค้นจาก http://www.thaitambon.com/tambon/301508