ตำบลรังกาใหญ่


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ตำบลเก่าแก่ เดิมเชื่อว่ามีขุนชาญได้ชักชวนครอบครัวเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเขตพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำ มีสถาพเป็นหนองน้ำ และมีต้นรังกาขึ้นเป็นจำนวนมาก ตันรังกาเป็นพืชที่ขึ้นในน้ำชาวบ้านจะนำมาทอเป็นเสื่อ จึงเรียกชุมชนแห่งนี้ว่า บ้านหนองรังกา และต่อมาเรียกว่า ต.รังกาใหญ่

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย นครราชสีมา. สืบค้นข้อมูลจาก http://www.thaitambon.com/tambon/301506