ตำบลสัมฤทธิ์


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ตำบลเก่าแก่ ที่มีประวัติศาสตร์ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เจ้าอนุวงศ์เจ้าเมืองเวียงจันทร์ เป็นกบฎยกทัพมายึดเมืองนครราชสีมา กวาดต้อนชาวนครราชสีมามาถึงทุ่งสัมฤทธิ์ คุณหญิงโมและนางสาวบุญเหลือได้สร้างวีรกรรมโจมตีทหารลาวจนพ่ายแพ้ในที่สุด

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย นครราชสีมา. http://www.thaitambon.com/tambon/301502