ตำบลหนองตะไก้


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ในสมัยก่อนนั้นมีต้นตะโกขึ้นอยู่บริเวณหนองน้ำที่วัดตะไก้กันเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงตั้งชื่อนามตำบลว่า "หนองตะไก้" ได้แยกออกจากตำบลนากลางเมื่อปี พ.ศ. 2463

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน นครราชสีมา. สืบค้นจาก http://www.thaitambon.com/tambon/301810