ตำบลโคราช


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เดิมเรียกเมืองโคราฆปุระ ต่อมาได้เรียกเพี้ยนเป็นเมืองโคราช อันเป็นต้นกำเนิดเมืองนครราชสีมาในปัจจุบัน ประกอบด้วยปราสาทหินเมืองเก่า ปราสาทหินเมืองแขก ปราสาทหินโนนกู่ เป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ์ คือ โรคยาศาสตร์ที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มหาราชองค์สุดท้ายแห่งราชอาณาจักรเขมรทรงสร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 1728 - 2763 สร้างด้วยศิลิแลง ตั้งอยู่ที่วัดเมืองเก่า ตำบลโคราช

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน นครราชสีมา. สืบค้นจาก http://www.thaitambon.com/tambon/301803