ตำบลโนนค่า


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เดิมเป็นหมู่บ้านที่ตั้งมานานกว่า 100 ปี เมื่อก่อนตั้งอยู่ในที่ลุ่มเรียกว่า "บ้านเก่า" ต่อมาได้เกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะฤดูฝนของทุกปี ผู้นำชุมชนจึงได้ปรึกษาหารือกันเพื่อแก้ปัญหา เมื่อเห็นว่ามีที่โนนที่น้ำไม่ท่วมถึงอยู่บริเวณเรียกว่า "โนนต้นมะค่า" เนื่องจากมีต้นมะค่าขึ้นอยู่มากมาย บรรยากาศร่มรื่นน่าจะอยู่โดยน้ำไม่อาจท่วมได้ จึงได้ย้ายบ้านมาอยู่บริเวณโนนต้นมะค่า ต่อมาค่อย ๆ เรียกเพี้ยนเป็น "โนนค่า"

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน นครราชสีมา. สืบค้นจาก http://www.thaitambon.com/tambon/301805