ตำบลหลุ่งตะเคียน


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ที่มาของชื่อตำบลมาจากคำว่า "หลุ่ง" เป็นสภาพพื้นที่ของตำบลที่เป็นที่ราบค่อนข้างสูง รูปกระทะคว่ำ น้ำฝนที่ตกมักจะไหลไปสู่เขตตำบลหลุ่งตะเคียน แต่น้ำส่วนใหญ่ขังไม่อยู่ เนื่องจากลักษณะดินเป็นดินทราย คนเฒ่าคนแก่จึงเรียกว่า "หลุ่ง" ส่วน "ตะเคียน" มาจากการค้นพบซากขอนต้นตะเคียนทอง อายุมากว่า 300 ปี จึงได้ตั้งชื่อว่า "ตำบลหลุ่งตะเคียน"

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง นครราชสีมา. สืบค้นจาก http://www.thaitambon.com/tambon/301604