ตำบลพลับพลา


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      มีชื่อมาจากเรื่องราวปรัมปราในสมัยโบราณของกษัตริย์ขอม พระนามว่า ท้าวปาจิต ซึ่งได้ออกตามหานางอรพิมพ์ ที่อยู่เมืองพิมาย ระหว่างทางได้หยุดพัก และสร้างพลับพลาเป็นเมืองที่ประทับ ณ ที่ตั้งตำบลแห่งนี้ และยังมีหลักฐานเป็นคูเมืองสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ปรากฎอยู่จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

หมู่บ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง นครราชสีมา. สืบค้นจาก http://www.thaitambon.com/tambon/301603