ตำบลพระพุทธ


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       มีเรื่องเล่าว่ามี "พระผุด" ขึ้นมาจากพื้นดินกลางหมู่บ้าน ชาวบ้านเคารพนับถือมาเป็นเวลานาน ต่อมามีโจรผู้ร้ายเข้ามาปล้นจี้ชาวบ้านและได้ขโมยพระองค์ดังกล่าวไปด้วย สำเนียงภาษาโคราช คำว่า "ผุด" ตรงกับคำว่า "พุทธ" และเพื่อให้หมู่บ้านอยู่อย่างสงบ ร่มเย็น ปู่ย่า ตายาย จึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านพระพุทธ" ตำบลพระพุทธ จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา. สืบค้นจาก http://www.thaitambon.com/tambon/303203