ตำบลหนองงูเหลือม


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ตำบลเก่าแก่ เดิมมีหนองน้ำขนาดใหญ่ มีงูเหลือมอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านเรียกหนองน้ำว่า "หนองงูเหลือม" เมื่อตั้งหมู่บ้าน ตำบล จึงเรียกชื่อตามหนองน้ำว่า "ตำบลหนองงูเหลือม"

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30000

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา. สืบค้นจาก http://www.thaitambon.com/tambon/303204