ตำบลสำนักตะคร้อ


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เดิมเป็นที่พักแรมของกองเกวียนขายสินค้า มีต้นไม้ขนาดใหญ่ชื่อ "ต้นตะคร้อ"

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 30210