ตำบลสระตะเคียน


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ความหมายในการตั้งชื่อหมู่บ้าน คือ มีหนองน้ำขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยต้นตะเคียนขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก คนในสมัยนั้นจึงได้ตั้งชื่อว่า "บ้านสระตะเคียน"

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง นครราชสีมา. สืบค้นจาก http://www.thaitambon.com/tambon/300302