วัดไผ่น้อยดงเย็น


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

      ตั้งวัด อย่างถูกต้องตามกฎของมหาเถรสมาคม เมื่่อ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2544 สังกัดมหานิกาย ชื่อเป็นทางการว่า วัดไผ่น้อย-ดงเย็น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2515 ชาวบ้านหนองไผ่น้อย-ดงเย็น ร่วมกันจัดสร้างวัดหนองไผ่น้อย-ดงเย็น ขึ้นเพื่อทำพิธีทางศาสนาพุทธ และงานประเพณีต่าง ๆ ที่ดินที่สร้างวัดเป็นที่ดินที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาค คือ พ่อเคน บัวแก้ว

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วยศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 7 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330

รายการอ้างอิง

  1. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560