ตำบลวังหิน


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เนื่องจากเดิมมีท่าน้ำและเป็นลานหินกว้างใหญ่ อยู่ที่ลำห้วยบ้านสี่เหลี่ยม ตำบลนางรำ จัดตั้งชื่อว่า ตำบลวังหิน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 30360

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง นครราชสีมา. สืบค้นจาก http://www.thaitambon.com/tambon/302404