ตำบลสำพะเนียง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เดิมมีชื่อว่า บ้านสามพะเนียง เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2452 มีพระธุดงสามองค์เดินธุดงมาและด้วยจักษุญาณ ท่านได้เห็นไฟจากไหสามลูกตรงที่เดี๋ยวนี้เรียกว่า วัดสำพะเนียง

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 30360

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง นครราชสีมา. สืบค้นจาก http://www.thaitambon.com/tambon/302403