ตำบลโนนแดง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ตั้งชื่อหมู่บ้าน โดยเรียกชื่อตามชื่อของ "ไม้แดง" ซึ่งมีอยู่มากในขณะนั้น

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 30360

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง นครราชสีมา. สืบค้นจาก http://www.thaitambon.com/tambon/302401