ตำบลโนนไทย


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เดิมชื่อว่า "สันเทียะ" ต่อมาก็เปลี่ยนเป็น "โนนลาว" เพราะเป็นชื่อหมู่บ้านนั้น จากนั้นก็เปลี่ยนเป็นสันเทียะอีก เพราะเห็นว่าที่ทำการจริง ๆ อยู่ในบ้านสันเทียะ ต่อมาก็เปลี่ยนเป็นโนนลาวอีก เนื่องจากคำว่า สันเทียะ คนไม่นิยมเรียก และต่อมาก็เปลี่ยนเป็นชื่อ "โนนไทย" มาจนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย นครราชสีมา. สืบค้นจาก http://www.thaitambon.com/tambon/300901