ตำบลกำปัง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       หลักฐานจากซากก้อนอิฐก้อนหินของสิ่งก่อสร้างที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่ แต่ก่อนนั้น จะเรียกว่า "บ้านกำบัง" เพราะเคยมีค่ายทหารเป็นที่กำบังข้าศึก ซึ่งในปัจจุบันยังมีชื่อเรียกว่า เดิ่นทหาร หรือ เดิ่นระหาร และทางช้างอยู่ ในสมัยต่อมาชื่อของบ้านกำบัง จึงได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อ "บ้านกำปัง" และใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. http://www.kampang.go.th/history.php?content_id=4