ตำบลบัลลังก์


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เมื่อครั้งสมัยโบราณมีกองทัพจากประเทศลาว ยกทัพผ่านมาแล้วได้พักกองทัพอยู่บริเวณบ้านคูเมืองในปัจจุบัน ทหารได้ทำคันคูล้อมรอบกองทัพจากทหารของอีกฝ่ายหนึ่ง และทหารอีกส่วนได้พากันไปสร้างแท่นบัลลังก์ เพื่อรอรับแม่ทัพโดยใช้หินศิลาแลง ปัจจุบันยังมีซากปรักเหลืออยู่ที่บ้านบัลลังก์

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. เทศบาลตำบลบัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา. สืบค้นจาก http://www.bunlung.go.th/index.php