ตำบลด่านช้าง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ตำบลด่านช้างแต่ก่อนเป็นป่าดงดิบมีป่าทึบและมีสัตว์ป่าชุกชุม โดยเฉพาะมีช้างป่าอาศัยอยู่เป็นโขลง ๆ

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120

รายการอ้างอิง

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา. สืบค้นจาก http://www.abtdanchang.go.th/history.php?content_id=4