ตำบลบึงพะไล


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ชื่อตำบล "บึงพะไล" มาจากคำว่า บึง ซึ่งหมายถึง "บึง" ซึ่งเป็นบึงประจำตำบล และคำว่า "พระ-ลัย" ซึ่งมีที่มาจาก การสร้างวัดของชาวบ้านแล้วไม่มีพระมาจำวัดอยู่ประจำ ทำให้วัดกลายเป็นวัดร้าง

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30440

รายการอ้างอิง

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล 110 หมู่ 1 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา. สืบคนจาก http://www.bungpalai.go.th/info.php?cat=1