ถนนจวนเก่า


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งชื่อถนนเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 5 หรือ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อครั้งทรงเสด็จมณฑลนครราชสีมา ในปี พ.ศ. 2454 ได้เสด็จประพาสเมืองพิมาย และเสด็จพักผ่อนที่ไทรงาม คณะกรรมการเมืองพิมายได้พร้อมกันรับเสด็จโดยจัดสถานที่ประทับที่ลำน้ำตลาด ซึ่งเรียกว่า วังเก่า

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

พิมาย, ถนน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110