เหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เหรียญรุ่นแรก


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       สร้างเมื่อเมื่อปี พ.ศ. 2512 เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ รุ่นนี้ออกให้ทำบุญบูชาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2512 เป็นที่ระลึกงานฉลองพระประธาน วัดแจ้งนอก จ.นครราชสีมา จำนวนสร้าง 10,000 เหรียญ ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่ ครึ่งองค์ มีเนื้อเดียว คือ เนื้อทองแดงรมดำ

       ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อคูณ ครึ่งองค์ มีตัวอักษรล้อมรอบหลวงพ่อ ด้านบนเขียนว่า "พระอาจารย์คูณ ปริสุทโธ" ด้านล่าง มีจุดคั่น 2 จุด เขียนว่า "วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา"

       ด้านหลัง มีอักขระยันต์อยู่ตรงกลาง ล้อมด้วยตัวอักษรเขียนว่า "ที่ระลึกฉลองพระประธาน วัดแจ้งนอก ในเมืองนครราชสีมา ๙ ส.ค.๑๒"

หัวเรื่อง

พระเครื่องเมืองนครราชสีมา พระเทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทฺโธ)

รายการอ้างอิง

  1. เหรียญยอดนิยมหลักล้าน หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่. สืบค้นจาก http://www.komchadluek.net/news/lifestyle/206828