วัดน.เทเรซ่าโนนแฝก


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      สังกัดมหานิกาย

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ซอย 2326 ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240

รายการอ้างอิง

  1. รายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา. สืบค้นเมื่อ 19 กรกฏาคม 2556, จาก http://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา. สืบค้นเมื่อ 19 กรกฎาคม 2556, จาก http://nakhonratchasima.kapook.com