บ้านด่านเกวียน


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

บ้านด่านเกวียน ในอดีตเป็นชุมชนเก่าแก่ของที่ราบลุ่มแม่น้ำมูล ที่ไหลผ่านจังหวัดนครราชสีมา ในอดีตเคยเป็นที่พักกองคาราวานเกวียนสินค้าที่ขึ้นล่องระหว่างโคราช-เขมร หรือ ที่เรียกกันมาว่า "ด่านเกวียน"

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190

รายการอ้างอิง

  1. หัตถกรรมปั้นดิน เอกลักษณ์เด่นโคราช@หมู่บ้านทำเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน. สืบค้นจาก http://thailandtopvote.com/หมู่บ้านทำเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน/.