วัดอุทัยมัคคาราม หรือ วัดบ้านหินดาด


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2513

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระเฟื่อง

2. พระกวี

3. พระคำ

4. พระครูอาทรนวกิจ (ทองดา ปินะถา) พ.ศ. 2501-2555 ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร สาขาสงเคราะห์ประชาชน ปี พ.ศ. 2543

สิ่งที่น่าสนใจ

- มณฑปหลวงพ่อศรีพิทักษ์ชน หรือ หลวงพ่อศรี หรือ พระพุทธศรีพิทักษ์ชน เป็นพระพุทธรูปสมัยทราวดี ปางนาคปรก ทำด้วยหินละเอียด เนื้อสีเขียว ขนาดหน้าตักกว้าง 63 เซนติเมตร ฐานกว้าง 65 เซนติเมตร สูงพร้อมฐาน 104 เซนติเมตร พุทธศตวรรษที่ 12 หรือ ประมาณ 1,200ปี มาแล้ว โดยในปี พ.ศ.2507 องค์พระพุทธรูปพระทับนั่งขัดสมาธิ แต่ส่วนของเศียรนาค แตกหักหายไป คงเหลืออยู่ 3 เศียร หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล สันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11-12 (พ.ศ. 1101-1209)

     การค้นพบโดยชาวบ้านไปขุดหนูและพบโดยบังเอิญบริเวณป่าไผ่ ทิศตะวันตกของบ้านฝ้าย ต. ผไทรินทร์ อ. ลำปลายมาศ จ. บุรีรัมย์ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2507 (การที่พระพุทธรูปถูกทำลายและฝังดินอาจเกิดจากสมัยหนึ่งที่กษัตริย์ต้องการให้เลิกนับถือพุทธศาสนานิกายมหายาน) เมื่อขุดได้จึงติดต่อขายให้พ่อค้าพระและนำขึ้นเกวียน เพื่อส่งขึ้นรถยนต์ไปกรุงเทพฯ เมื่อมาถึงบ้านหินดาด ได้ใส่ลังไม้นำไปซ่อนไว้ในสระน้ำ เมื่อมีคนไปพบจึงนำไปไว้ที่ศาลาวัดหินดาด หรือ วัดอุทัยมัคคาราม ในปัจจุบัน

      ในปี พ.ศ. 2517 พระพุทธรูปถูกขโมยจากศาลาวัด เมื่อชาวบ้านช่วยกันติดตามก็พบหลวงพ่อศรีถูกทิ้งไว้ จึงนำไปไว้ที่กุฏิเจ้าอาวาส และในปี พ.ศ. 2520 พระวัดหินดาด พบรถปิกอัพมีชายฉกรรจ์นั่งมาเต็มรถกระบะ และเห็นมีพิรุธจึงแจ้งเจ้าหน้านที่ตำรวจมารักษาความปลอดภัยที่วัด คืนนั้นมีคนถือปืนจะทำร้ายและปล้นเจ้าอาวาส จึงถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงเสียชีวิต 2 คน ที่เหลือหนีไปได้ และต่อมาจึงได้มีการสร้างมญฑปประดิษฐานหลวงพ่อศรี 

      ขณะที่สำนักศิลปากรฯ ได้ขึ้นทะเบียน "หลวงพ่อศรีพิทักษ์ชน"เป็นโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุสำคัญของชาติ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 106 ตอนที่ 16 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532

- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม แผนกบาลี แผนกสามัญ

- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:201 บ้านหินดาด หมู่ที่ 1 ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240
แผนที่:https://goo.gl/maps/pMnoymu1gS19fRCu9

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. พระพุทธรูปสมัยทวารวดี--ต. หินดาด อ. ห้วยแถลง จ. นครราชสีมา. สืบค้นเมื่อ 22 สิงหาคม 2562, จาก http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=tuk-tukatkorat&month=06-2014&date=20&group=40&gblog=108 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 22 สิงหาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560