บ้านขนงพระกลาง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านโดยชาวบ้านกลุ่มแรกย้ายมาจากบ้านขนงพระใต้ และบ้านขนงพระเหนือ ในอดีตหมู่บ้านเป็นป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ เมื่อมีกลุ่มคนมาอยู่อาศัย มีการจับจอง ถากถางป่า เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

      เนื่องจากหมู่บ้านตั้งอยู่ระหว่าง "บ้านขนงพระเหนือ" กับ "บ้านขนงพระใต้" จึงได้ตั้งหมู่บ้านว่า "บ้านขนงพระกลาง" จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

หมู่บ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

รายการอ้างอิง

  1. พจนาฏ ภูวธนสาร. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านขนงพระกลาง ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.