ศาลาโรงธรรมวัดบ้านบิง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

             เป็นศาลาที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนานับเป็นศาลาโรงธรรมสร้างเมื่อ พ.ศ. 2477 รวมอายุ 76 ปี หลวงพ่ออธิการชอุ่ม ศรีวิสฺตโร เป็นผู้สร้าง เป็นศาลาที่มีเสา 33 ต้น หลังคาจั่วแกะสลัก สวยงามประทับกระจก มีบันไดขึ้น 3 ทาง คือ ทางทิศเหนือ ตะวันออก ตะวันตก ทางวัดจะรื้อเพราะเก่ามาก แต่ชาวบ้านยังคัดค้านอยู่ จึงยับยั้งไว้ อนาคตอาจจะรื้อเพราะได้สร้างศาลาหลังใหม่แล้ว

การเดินทาง

             จากนครราชสีมาถึงบ้านบิง 28 กม.

หัวเรื่อง

ปราสาทหิน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านบิง ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190

รายการอ้างอิง

  1. วิทยาลัยครูนครราชสีมา. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม.(2536).สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดนครราชสีมา.นครราชสีมา: วิทยาลัย.