ปรางค์สระเพลง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

             ใช้เป็นที่พำนักสงฆ์และปฏิบัติธรรมของชาวอำเภอโชคชัยและพระสงฆ์ สภาพแวดล้อมโดยรอบ ลักษณะเป็นเนินดินกว้าง ตั้งอยู่กลางทุ่งนาตัวปรางค์ตั้งอยู่กลางเนินตัวปรางค์ยาวในแนว ตัวันออก-ตะวันตกด้านทิศตะวันตกสมบูรณ์ที่สุด มีซุ้มประตูหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ข้างบนซุ้มประตูเขียนอักษรว่า "พระปรางค์ศรีโสภณ" ผ่านประตูเข้าไปจะเป็นคล้ายอุโมงค์หรือหลุมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 2x2 เมตร บริเวณตัวปรางค์ด้านทิศตะวันออก หินศิลาทรายถูกนำมาเรียงซ้อนกันเป็นกำแพงรูปสี่เหลี่ยมสูงจากพื้นดินประมาณ 2 เมตร ตรงกลางลาดเทปูน ซึ่งคงเป้นฝีมือของชาวบ้านที่ทำขึ้นใหม่

             มีร่องรอยชาวบ้านกราบไหว้บูชา เพราะพบธูปปักอยู่บนหิ้งข้างซุ้มประตู ขวามือมีพระพุทธรูป 2 องค์ เสาจำหลัก (ชิ้นส่วน)

             ลักษณะมองจากภายนอกเป็นเนินมีต้นไม้ขึ้นเป็นประปราย บริเวณสะอาด มีกุฏิสงฆ์สร้างขึ้นใหม่ 1 หลัง ห้องน้ำ 1 หลังและมีกองเนินดินเล็ก ๆ ทางตะวันออกเป็นที่ตั้งของศาลพระภูมิ มีเพลิงปะรำพิธีที่มุงด้วยทางมะพร้าว พื้นเอาฟางปูตามต้นไม้เขียนป้ายสุภาษิต คำสั่งสอน ปะรำพิธีมีแผ่นอาสนสงฆ์ของพระวางอยู่ มีผ้าเหลืองกั้นด้านหลังคล้ายม่าน และมีเพิงอีกหลังหนึ่งทางทิศใต้ ลักษณะคล้ายที่พัก ปรางค์แห่งนี้นอกจากเป็นที่พำนักสงฆ์แล้วยังเป็นที่ปฏิบัติธรรมของชาวอำเภอโชคชัย

การเดินทาง

             

หัวเรื่อง

ปราสาทหิน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านกระโทก ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190

รายการอ้างอิง

  1. วิทยาลัยครูนครราชสีมา. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม.(2536).สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดนครราชสีมา.นครราชสีมา: วิทยาลัย.