โบสถ์บ้านไฟไหม้ (บ้านโนนเจดีย์)


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

             สภาพแวดล้อมโดยรอบ ปัจจุบันรื้อถอนแล้วสร้างโบส์ขึ้นมาใหม่ ผูกพัทธสีมาเมื่อปี 2531

การเดินทาง

             จากนครราชสีมาถึงบ้านโนนเจดย์ 56 กม.

หัวเรื่อง

ปราสาทหิน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านโนนเจดีย์ ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. วิทยาลัยครูนครราชสีมา. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม.(2536).สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดนครราชสีมา.นครราชสีมา: วิทยาลัย.