วัดกลาง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

             สภาพแวดล้อมโดยรอบ ไม่เหลือสภาพวัดอยู่เลย สภาพร้าง โบสถ์ก็ไม่เหลือสภาพของโบสถ์เลย มีแต่ฐานพระพุทธรูป และมีพระพุทธรูปตั้งอยู่ ชาวบ้านไปทำหลังคาสังกะสีครอบองค์พระไว้ บริเวณนั้นมีต้นไม้ใหญ่ขึ้น เช่น มะขาม ชาวบ้านจะไปทำบุญกันที่วัดนารายณ์

การเดินทาง

             จากนครราชสีมาถึงบ้านตูม 41 กม.

หัวเรื่อง

ปราสาทหิน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านตูม ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. วิทยาลัยครูนครราชสีมา. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม.(2536).สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดนครราชสีมา.นครราชสีมา: วิทยาลัย.