บ้านปราสาท


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

             เป็นโบราณสถานภายในหมู่บ้านที่ทำให้ชาวบ้านภูมิใจ สภาพแวดล้อมโดยรอบที่ตั้งของปราสาทนั้นเป็นที่ดินของ นางแก้ว ปราสาทกลาง ซึ่งก็ได้รับบริจาคให้แก่กรมศิลปากรแล้ว เป็นเนินดิน ฐานของปราสาทก่อด้วยอิฐและตัวปราสาทเป็นศิลาแลง ยังคงเหลือศิลาแลง 5 - 6 ก้อนที่วางอยู่ ข้าง ๆ ปราสาทเคยขุดพบเทวรูปศีรษะขาด แขนขาด ปัจจุบันนำไปไว้ที่วัด ปัจจุบันกรมศิลปากรโดยหน่วยศิลปากรที่ 6 กำลังเข้าไปบูรณะ

การเดินทาง

             จากนครราชสีมาถึงบ้านธารปราสาท 47 กม.

หัวเรื่อง

ปราสาทหิน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านปราสาท ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30420

รายการอ้างอิง

  1. วิทยาลัยครูนครราชสีมา. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม.(2536).สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดนครราชสีมา.นครราชสีมา: วิทยาลัย.