โบสถ์โถงบ้านคอนน้อย


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

             เป็นสถานที่ทำสังฆกรรมของสงฆ์และที่ทำบุญของพุทธศาสนิกชนอุโบสถนี้ได้ทำสังฆกรรมได้ 4 อย่างคือ ลงุโบสกรรม (สวดปาติโมกข์)อุปสมบทกรรม ปวารณากรรม กฐินกรรม สภาพแวดล้อมโดยรอบ เป็นโบสถ์เก่าแก่มาก อายุมากว่า 100 ปี บูรณะซ่อมแซมมาแล้วหลายครั้งของเดิมจริง ๆ เป็นอิฐ หลังคากระเบื้องสี่เหลี่ยมแบบเก่า สภาพปัจจุบันเป็นไม้ ด้านล่างตีฝากระดานทึบข้างบนเป็นไม้ระแนงทั้ง 4 ด้าน ทางทิศเหนืือฝาพังเหลือครึ่งเดียว ไม่มีหน้าต่าง มีประตูด้านหน้าด้านเดียว สภาพค่อนข้างทรุดโทรม แต่ยังพอใช้การได้ใบเสมาใช้ก้อนหิน (หินทราย) ไปวางเป็นเขตพัทธสีมาแทนใบเสมา

การเดินทาง

             จากนครราชสีมาถึงบ้านคอนน้อย 39 กม.

หัวเรื่อง

ปราสาทหิน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านคอนน้อย ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160

รายการอ้างอิง

  1. วิทยาลัยครูนครราชสีมา. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม.(2536).สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดนครราชสีมา.นครราชสีมา: วิทยาลัย.