ปรางค์สีดา


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    โบราณสถานเก่าแก่คู่บ้านและสถานที่ท่องเที่ยว ที่ชาวบ้านสีดาภูมิใจ เป็นปรางค์กู่ฐานสี่เหลี่ยม คล้ายปรางค์กู่ที่ตำบลดอนตะหนิน แต่ปรางค์สีดาปิดทึบทั้งสี่ด้าน เป็นโบราณสถานในศาสนาพราหมณ์ ศิลปะแบบเขมรโบราณ ก่อด้วยศิลาแลง จำนวน 1 หลัง มีลวดลายปูนปั้นประดับหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 1718 ตั้งอยู่ในบริเวณเขตวัด ดูแลรักษาโดยพระที่วัด ปัจจุบันตัวปรางค์ได้รับการบูรณะซ่อมแซมในสภาพมั่นคง กว้าง 15 วา ยาว 16 วา สูง 5 วา เทศกาลสงกรานต์ก็จะมีชาวบ้านไปเที่ยวเล่นสงกรานต์ที่ปรางค์ด้วย

การเดินทาง

    จากอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 2 จากนครราชสีมา ถึง บ้านสีดา 87.5 กม. โดยเมื่อถึงบริเวณสี่แยกสีดา ให้เลี้ยวขวา (ไปทางอำเภอประทาย) ประมาณ 1.5 กิโลเมตร มีทางแยกเข้าวัดพระปรางค์สีดาอีกราว 2 กิโลเมตร

หัวเรื่อง

ปราสาทหิน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านสีดา ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430

รายการอ้างอิง

  1. วิทยาลัยครูนครราชสีมา. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม.(2536).สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: วิทยาลัย.