กู่สระพัง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

             เป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่บ้านปัจจุบันชาวบ้านใช้พื้นที่ทำเป็นที่นา สภาพแวดล้อมโดยรอบ กู่สระพังเป็นซากศาสนสถานซึ่งพังทลายหมด ไม่เหลือสภาพเป็นกู่ มีเพียงกองดินที่มีอิฐและศิลาแลง ตัวสระอยู่ทางทิศตะวันออกได้กลายเป็นที่นาของชาวบ้านกรมศิลปากรก็มาปักเขตหมดแล้ว แต่ชาวบ้านก็ยังเข้าไปทำกินอยู่ กู่นี้อญู่กลางทุ่งนา

การเดินทาง

             จากนครราชสีมากู่สระพัง 38 กม.

หัวเรื่อง

ปราสาทหิน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ขอนขว้าง ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150

รายการอ้างอิง

  1. วิทยาลัยครูนครราชสีมา. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม.(2536).สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดนครราชสีมา.นครราชสีมา: วิทยาลัย.