ปราสาทจำปาทอง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

             เป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่บ้าน สภาพแวดล้อมโดยรอบ ปราสาทจำปาทองตั้งอยู่บนเขตเขาตะกุรัง ลักษณะเป็นปราสาทหินรูปสี่เหลี่ยมขนาดกว้าง 4 วา ยาว 6 วา และสูง 3 ศอก ปัจจุบันโบราณสถานแห่งนี้เสื่อมสภาพไปหมด เหลือเพียงก้อนหิน 4 - 5 ก้อน เนื่องจากถูกรแทรกเตอร์ไถทำลายจนหมดสิ้น อยู่นอกหมู่บ้านทำให้ไม่มีคนดูแล

การเดินทาง

             จากนครราชสีมาถึงบ้านโนนงิ้ว 57 กม.

หัวเรื่อง

ปราสาทหิน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านโนนงิ้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150

รายการอ้างอิง

  1. วิทยาลัยครูนครราชสีมา. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม.(2536).สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดนครราชสีมา.นครราชสีมา: วิทยาลัย.