ปราสาทหนองหอย


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

             สภาพแวดล้อมโดยรอบปราสาทหนองหอยหรือชาวบ้านเรียกว่า ปราสาทบ้านโนนเหลื่อมหรือปราสาทสระไผ่ล้อม มีลักษณะเป็นศาสนสถานขอมซึ่งสร้างด้วยศิลาแลงเป็นรูปสี่เหลี่ยมหันหน้าไปทางทิศตะวันออก 1 องค์ มีสภาพทรุดโทรมมาก นอกจากนี้มีร่องรอยแนวกำแพงแก้วที่ก่อด้วยศิลาแลง ปัจจุบันเสื่อมสภาพไม่เหลือร่องรอยบริเวณปราสาทได้ขุดเป็นสระน้ำ ชาวบ้านใช้น้ำนี้มานานแล้ว อยู่นอกหมู่บ้านเล็กน้อย

การเดินทาง

             จากนครราชสีมาถึงบ้านโนนเหลื่อม 59 กม.

หัวเรื่อง

ปราสาทหิน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านโนนเหลื่อม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150

รายการอ้างอิง

  1. วิทยาลัยครูนครราชสีมา. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม.(2536).สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดนครราชสีมา.นครราชสีมา: วิทยาลัย.