ปราสาทสระหิน


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

             เป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่บ้านที่ชาวบ้านภูมิใจ สภาพแวดล้อมโดยรอบ เป็นปรางค์ขอมที่เหลือแต่ซากฐานคงเป็นศิลาแลงและก่อเป็นปรางค์ด้วยอิฐและมีกรอบประตูหินทราย สระน้ำ 2 สระทีขนาบข้างทางทิศเหนือและทิศใต้เป็นแนวที่แสดงเขตของโบราณสถานแห่งนี้ได้ว่ามีปรางค์ตรงกลางเป็นแบบปรางค์เดี่ยวหินทรายที่มีรวดลาย บางชิ้นได้รับการขนมาทิ้งไว้ที่บริเวณวัดตะคุ ปัจจุบันไม่เหลือร่องรอยและอะไรเลยเป็นเพียงเนินดินเท่านั้น

การเดินทาง

             จากนครราชสีมาถึงบ้านตะคุ 39 กม.

หัวเรื่อง

ปราสาทหิน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านตะคุ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150

รายการอ้างอิง

  1. วิทยาลัยครูนครราชสีมา. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม.(2536).สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดนครราชสีมา.นครราชสีมา: วิทยาลัย.