โรงเรียนบ้านม่วง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

             เป็นโรงเรียนประจำหมู่บ้าน สภาพแวดล้อมโดยรอบ เป็นโรงเรียนที่มีอาคารไม้ทรงปั้นหยา ที่หลวงนิวาศน์ วัฒนกิจ นายอำเภอปักธงชัยสร้างไว้เมื่อประมาณ พ.ศ. 2460 สภาพของอาคารยังมีลักษณะสมบูรณ์มาก แต่ไม่มีการบูรณะ

การเดินทาง

             จากนครราชสีมาถึงบ้านม่วง 47 กม.

หัวเรื่อง

ปราสาทหิน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านม่วง ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150

รายการอ้างอิง

  1. วิทยาลัยครูนครราชสีมา. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม.(2536).สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดนครราชสีมา.นครราชสีมา: วิทยาลัย.