วัดโคกศรีษะเกษ


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

             เป็นวัดประจำหมู่บ้าน สภาพแวดล้อมโดยรอบมีโรงธรรมเก่าที่ก่อสร้างด้วยไม้ ซึ่งมีภาพเขียนสีที่เขียนบนแผ่นไม้ที่เพดาน ภาพเขียนยังสมบูรณ์ แต่ตัวอาคารถุกบดบังด้วยศาลาหลังใหม่

การเดินทาง

             จากนครราชสีมาถึงวัดโคกศรีษะเกษ 50 กม.

หัวเรื่อง

ปราสาทหิน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านโคกศรีษะเกษ ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150

รายการอ้างอิง

  1. วิทยาลัยครูนครราชสีมา. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม.(2536).สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดนครราชสีมา.นครราชสีมา: วิทยาลัย.