วัดพระเพลิง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

             เป็นวัดประจำหมู่บ้าน สภาพแวดล้อมโดยรอบเป็นวัดประจำหมู่บ้านของชาวมอญที่อพยพมาในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ แต่หอระฆัง ศาลาการเปรียญเสาหงส์ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบมอญ

การเดินทาง

             จากนครราชสีมาถึงบ้านพระเพลิง 47 กม.

หัวเรื่อง

ปราสาทหิน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านพระเพลิง ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150

รายการอ้างอิง

  1. วิทยาลัยครูนครราชสีมา. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม.(2536).สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดนครราชสีมา.นครราชสีมา: วิทยาลัย.