กุฏฤาษีน้อย


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

             เป็นแหล่งสำคัญทางโบราณคดี สภาพแวดล้อมโดยรอบ สภาพปรางค์เดิมเป็นกองศิลาแลงกองใหญ่กรมศิลปากรได้บูรณะและขุดแต่งเมื่อปี พ.ศ. 2531

             โบราณสถานแห่งนี้ ประกอบด้วยแนวกำแพงศิลาแลงรูสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปรางค์ประทานสร้างด้วยหินทรายสีชมพู และศิลาแลง มีประตูทางเข้า 2 ทางคือ ทิศทางตะวันออกและตะวันตก กรอบประตูซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของกำแพงสร้างด้วยศิลาแลง ทางด้านทิศใต้ติดกับกำแพงเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อด้วยศิลาแลงพังทลายลงมาเหลือแต่ฐาน ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีสระน้ำโบราณ 1 สระ มีร่องรอยของการใช้ศิลาแลงกรุที่ขอบสระมีดินพูนอยู่ นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าศาสนสถานนี้น่าจะเป็น "อโรคยาศาล" (โรงพยาบาล) ปัจจุบันกรมศิลปากรบูรณะเสร็จแล้ว บริเวณเรียบร้อย สะอาด แต่มีปัญหาเมื่อถึงฤดูฝนน้ำจากลำน้ำเค็มจะไหลผ่านท่านางสระผมเปรียบเสมือนเป็นท่าน้ำแห่งหนึ่ง

การเดินทาง

             จากนครราชสีมาถึงกุฏฤาษีน้อย 61 กม.

หัวเรื่อง

ปราสาทหิน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านประตูชัย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110

รายการอ้างอิง

  1. วิทยาลัยครูนครราชสีมา. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม.(2536).สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดนครราชสีมา.นครราชสีมา: วิทยาลัย.